Cieśń nadgarstka

Wskazania do zabiegu

– osłabienie siły mięśniowej ręki

– osłabienie chwytu, wypadanie przedmiotów z ręki

– brak precyzji przy operowaniu dłonią

– zaawansowane zaburzenie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego potwierdzone badaniem EMG

Koszt zabiegu

3 800 zł

Pobyt w klinice

1 dzień

Czas trwania zabiegu

45 miniut

Czas rehabilitacji

4 tygodni

Wizyta kontrolna

Po 14 dniach

Jak się przygotować do zabiegu?

– nie przyjmować salicylanów (aspiryna, polopiryna) na 2 tygodnie przed zabiegiem
– w dniu zabiegu zgłosić się z aktualnymi wynikami badań krwi: morfologia, czas koalinowo-kefalinowy (APTT), wskaźnik protrombinowy (INR/PT), grupy krwi (jeśli był wcześniej wykonany)- dostarczyć karty informacyjne z pobytów w innych placówkach medycznych oraz aktualne badanie MRI, RTG zgodnie z zaleceniami operatora
– dzień przed zabiegiem należy przyjąć heparynę drobnocząsteczkową wg. zaleceń operatora
– przed zabiegiem ostatni posiłek spożyć do godziny 21:00, płyny spożywać do 24:00 (herbata, woda)
– zażyć ewentualne leki przyjmowane na stałe
– w dniu zabiegu należy zgłosić się do naszego centrum na czczo!

Wskazania pozabiegowe

– zalecenia według wypisu lekarza operującego

Specjaliści ortopedii w naszej przychodni
dr Jerzy Jaworski
Ortopeda
dr Maciej Wrotniak
Ortopeda, Traumatolog
dr Radosław Duda
Ortopeda
dr Łukasz Waliczek
Ortopeda

Potrzebujesz szybkiej konsultacji?

Zadzwoń do nas!

Nasza rejestracja działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00. Zadzwoń teraz, aby umówić najszybszy termin konsultacji.